Miło mi poinformować, że z  początkiem marca 2012 r. w Jeleniej Górze rozpoczęła pracę specjalistyczna Poradnia Badań Prenatalnych "Femina", oferująca ciężarnym kompleksową, bezpłatną diagnostykę ultrasonograficzną (USG "genetyczne" między 11 a 14 tygodniem ciąży oraz ok. 18- 23 tyg. ciąży) i badania krwi (test PAPP-A) w oparciu o umowę z NFZ.

Pracownia mieści się w "Przychodni Zabobrze" przy ulicy Wiejskiej 11, IIp. pokój 21.
Rejestracja telefoniczna 693 980 327.


Aby sprostać najwyższym wymaganiom badania wykonywane są doskonałym aparatem ultrasonograficznym GE Voluson E8 Expert, a badania krwi (test PAPP-A) wykonywane są jednoczasowo- w laboratorium mieszczącym  się na parterze przychodni.


Zapraszamy na badania bezpłatne wszystkie ciężarne spełniające chociaż 1 z wymienionych kryteriów:

- 35 lat
- nieprawidłowy wynik prenatalnych badań biochemicznych czy ultrasonograficznych
- nieprawidłowości genetyczne  (aberracja chromosomowa) czy wada płodu w poprzeniej ciąży
- stwierdzenie zwiększonego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie
- występowanie strukturalnej aberracji chromosomowej u ciężarnej lub ojca dziecka

W ramach Programu możliwe jest również wykonanie badań u ciężarnych, u których wystąpiły:

- niepowodzenia rozrodu (conajmniej dwukrotnie poronienia samoistne, obumarcie ciąży)
- narażenie na działanie czynników mutagennych (narażenie zawodowe czy stosowane przewlekle leki)
- pokrewieństwo małżonków.

Podstawą jest skierowanie wystawione przez lekarza ginekologa lub POZ z pieczęcią placówki mającą umowę z NFZ. Co najistotniejsze- lekarz kierujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z konsultacjami i diagnostyką genetyczną pacjentów.

Akceptujemy skierowania z praktyk prywatnych.


Serdecznie Zapraszam.

Karol Bielasik